Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/www/storyline-danmark.dk/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Resursepersoner

Hent hjælp fra en resurseperson

Hvis du får brug for hjælp under arbejdet med at planlægge eller afvikle et storylineforløb, kan du kontakte en af Storyline Danmarks resursepersoner.

Som medlem af foreningen kan du få gratis konsulentbistand

  • til inspirationssamtale (kort og afgrænset).
  • til at komme i gang med et storylinetema og
  • til faglig sparring.

Har du brug for yderligere hjælp til at lave

  • et storylineforløb 
  • et inspirationskursus for dig og dine kollegaer
  • en pædagogisk dag/aften

er du velkommen til at henvende dig til en af konsulenter og aftale en pris.

Karen Margrethe Sørensen

karen-margretheUddannet pædagog og har arbejdet som børnehaveklasseleder i 30 år. Siden 1991 har Karen Margrethe arbejdet professionelt og entusiastisk med udviklingen af Storyline. Gennem de sidste 15 år har Karen Margrethe arrangeret studieture til skotske skoler med storyline som deres foretrukne pædagogiske metode, og derigennem sikret en kontinuerlig inspiration til både pædagoger, lærere og skoleforvaltninger i Danmark. Omtalen af disse særdeles lærerige og inspirerende ture bredte sig også til andre faggrupper, så deltagerkredsen bestod også af eksempelvis sygeplejersker.
Karen Margrethe har i alle årene designet, tilrettelagt og gennemført nogle fantastiske storyline forløb og har derfor en utrolig dyb og bred praksis erfaring. Denne konkrete tilgang, kombineret med tilegnelsen af hele det teoretiske grundlag for storyline pædagogikken, har Karen Margrethe gennem alle årene holdt ved lige gennem sin deltagelse i årlige konferencer med deltagere fra hele verden, hvor gensidig udveksling af seneste erfaringer har dannet afsættet for etablering af sammenslutningen "Storyline International". I denne sammenslutning er Karen Margrethe et aktivt medlem.

Kontakt:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hanne Jacobsen

hanne4Udannet pædagog 1978 
Har siden arbejdet som børnehaveklasseleder.
Har udviklet og arbejdet med storylineforløb i indskolingen. Eksempler Astrid Lindgren og Emil fra Lønneberg, Lufthavnen, Farverne, Byen med de 8 huse, Dyreparken, H.C.Andersen, Frønserne, Engle, Tiske og Taske, Caféen, Noahs Ark.
Har været pædagogiskkonsulent ved University College, Vejle 1997 – 2008, hvor jeg har afholdt storylinekurser for pædagoger og lærere i indskolingen.
Er i dag selvstændig pædagogisk konsulent.
Har deltaget med indlæg på internationale storylinekonferencer.
Har studeret storyline hos Steve Bell og Sallie Harkness, Scotland
Skrevet bogen "Natur-ligvis 4 storylineforløb om naturen"
Medlem af Golden Circle, den internationale storylineforening
Har afholdt kurser om storyline 1996 – 2013

Kontakt: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Edith Mark

edith2Edith er uddannet sygeplejerske i 1983, siden uddannet cand.cur. og ph.d.
Siden 2009 har Edith været ansat som postdoc i klinisk sygepleje i Klinik Medicin ved Aalborg Universitetshospital.
I mange år har Edith arbejdet med børn og bibelske fortællinger i forhold til udviklingen af urfortællinger og grundfortællinger. I forbindelse med sit ph.d.-projekt blev storylinepædagogikken anvendt med dobbelt hensigt, dels kan storylinepædagogik give et indblik i børns sensitive liv, og dels sikrer pædagogikken, at barnet får ejerskab til emner, der udforskes. Edith anvender fortsat storylinepædagogikken i forbindelse med undervisning og udviklingsarbejde.
Edith har tidligere beskæftiget sig med skolebestyrelsesarbejde. Medlem af Golden Circle, den internationale storylineforening, og tidligere medlem af Det Etiske Råd.

Kontakt: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Niels-Peter Jacobsen

niels-peter2Niels-Peter er sognepræst og bruger storylinepædagogikken i konfirmandforberedelsen. Eksempler: Mennesker i Kapernaum, Vi er kirken.
Niels-Peter har undervist præster og sognemedhjælpere i brug af storylinepædagogikken i den kirkelige undervisning.
Medlem af Golden Circle, den internationale storylineforening,
og formand for Viborg Stifts udvalg for religionspædagogik.

Kontakt: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.