Warning: Declaration of ComDocmanCommandChain::enqueue(KCommandInterface $cmd, $priority = NULL) should be compatible with KObjectQueue::enqueue(KObjectHandlable $object, $priority) in /home/www/storyline-danmark.dk/administrator/components/com_docman/commands/chain.php on line 203

Warning: Declaration of ComDocmanCommandChain::setPriority(KCommandInterface $cmd, $priority) should be compatible with KObjectQueue::setPriority(KObjectHandlable $object, $priority) in /home/www/storyline-danmark.dk/administrator/components/com_docman/commands/chain.php on line 203

Warning: Declaration of ComDocmanCommandChain::getPriority(KCommandInterface $cmd) should be compatible with KObjectQueue::getPriority(KObjectHandlable $object) in /home/www/storyline-danmark.dk/administrator/components/com_docman/commands/chain.php on line 203

Warning: Declaration of KHttpUrl::set($url) should be compatible with KObject::set($property, $value = NULL) in /home/www/storyline-danmark.dk/libraries/koowa/http/url.php on line 455

Warning: Declaration of KHttpUrl::get($parts = self::FULL) should be compatible with KObject::get($property = NULL, $default = NULL) in /home/www/storyline-danmark.dk/libraries/koowa/http/url.php on line 455

Cafeen

En storyline af Hanne Jacobsen.
I denne storyline får eleverne indsigt i arbejdslivet, og børnenes talte og skrevne sprog udvikles gennem rim, rytmer og kendskab til bogstaverne og deres lyde. Desuden får børnene kendskab til tallenes betydning og anvendelse samt opfattelse af rum. I storylinen styrkes samarbejdet i klassen og det enkelte barns selvstændighed, initiativ, fordybelse, ansvar og fantasi. Børnene lærer også at argumentere, føre en dialog og stille spørgsmål. Der opstår accept og respekt for forskellighedernes styrker gennem de mange måder at udtrykke sig på, og dermed får børnene en glæde ved medbestemmelse.


Warning: Declaration of KTemplateHelperTranslator::translate($string, $parameters = Array) should be compatible with KTemplateHelperAbstract::translate($string, array $parameters = Array) in /home/www/storyline-danmark.dk/libraries/koowa/template/helper/translator.php on line 39
Dokumenter
Cafeen 1.66 Megabytes Thursday, 01 August 2013
Skema til Cafeen 60 Kilobytes Thursday, 01 August 2013